Salt la continut
Logo pro-dezvoltare.nindos.eu
Pro Dezvoltare

Despre proiect

„PRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în parteneriat cu ASOCIAȚIA CONSULTANȚILOR ȘI EXPERȚILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROMÂNIA, implementează, în perioada 24.04.2018 – 23.04.2019, proiectul PRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publica și sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, cod SIPOCA 252/MySMIS111113.

 Obiectivul general al proiectului: Cresterea capacitatii de dezvoltare strategică și implicare a organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul dezvoltării economice și sociale, atât în regiunea mai dezvoltată (B-Il), cât și în regiunile mai puțin dezvoltate (Centru și Sud-Est), în a formula și promova propuneri alternative cu impact național, la politicile publice în aria cheie ocupare&antreprenoriat/economiesocială și a coopera cu autorități/instituții publice, pentru optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni, în concordanță cu SCAP.

Obiective specifice:

O.1.  Dezvoltarea abilităților și competențelor practice a cel puțin 60 reprezentanți ai ONG – urilor cu focus pe dezvoltarea economică și socială, în a-și reprezenta interesele, în a interveni profesional în dialogul social și procesul decizional, pe diferite nivele ierarhice, în aria cheie ocupare& antreprenoriat / economie socială.

O.2. Facilitarea dezvoltării de acțiuni de formulare și promovare a unei propuneri alternative la politicile publice, cu impact național, în aria cheie vizată, de către ONG-uri cu focus pe dezvoltarea economică și socială, în parteneriat cu autorități/instituții publice, prin oferirea de suport integrat.

Grup țintă:

Grupul țintă al acestui proiect este reprezentat de persoane din 3 regiuni de dezvoltare (București – Ilfov, Centru – Alba Iulia și Sud – Est – Constanța), astfel:

– reprezentanți ai ONG-urilor cu focus pe dezvoltare economică și socială – 60 persoane, câte 20 persoane / regiune;

– personal din autoritățile și instituțiile publice (personal de conducere și de execuție) – 30 persoane, câte 10 persoane / regiune.

Activități:

1. Integrarea grupului ținta în proiect.

2. Dezvoltarea capacității ONGuri prin instruire – program formare ”Lobby si Advocacy”.

3. Organizarea și dezvoltarea unei Biblioteci Online de Resurse cu privire la Politicile Publice BOR-PP.

4. Dezvoltarea de acțiuni de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP:

  • Organizarea a 3 ateliere de lucru, regionale, cu tema: ”Alternative la puterea PROdezvoltare”;
  • Organizarea a 3 grupuri virtuale colaborative, de lucru, în aria vizată de politici publice;
  • Formularea unei propuneri alternative în aria vizată și promovarea ei către factorii decidenți.

5. Dezvoltarea de mecanisme&instrumente de consolidare a dialogului social și civic:

  • 1 Manual de bune practici internaționale, cu privire la metode de participare și influențare a politicilor publice;
  • 1 Îndrumar practic – ”Mișcam lucrurile împreună” (Cum dezvoltăm Rețele și Parteneriate în formularea și promovarea de politici alternative).

 

”Sustenabilitate pentru toți, în prezent și în viitor!”

ACCES – Dincolo de prejudecăți, dincolo de discriminare!”

Data: 24 aprilie, 2018
vizualizări: 31.031