Stiri/Evenimente

  • Program de formare ”Specialist în activitatea de lobby” (2018/10/05): În perioada 06-15.10.2018, se derulează programul de formare ”Specialist în activitatea de lobby”, activitate în proiectul „PRO Dezvoltare – ONG-uri PRO-active în politicile publice, vizând dezvoltarea economică și socială”, pentru reprezentanții ONGurilor, cu focus pe ocupare și antreprenoriat/economie socială, din regiunea București Ilfov. Acest program de formare, pentru regiunea București Ilfov, este activitate aflată în responsabilitatea Asociației Consultanților și Experților în ...
  • Atelier de lucru regional ”Alternative la puterea PROdezvoltare” (2018/09/18): În perioada 26 și 27 septembrie 2018, se derulează atelierul de lucru regional ”Alternative la puterea PROdezvoltare”, în cadrul proiectului „PRO Dezvoltare – ONG-uri PRO-active în politicile publice, vizând dezvoltarea economică și socială”. Acest atelier este organizat de Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România (ACE-ES România), partener în acest proiect, coordonat de FUNDAȚIA PAEM ALBA și finanțat prin FSE, în ...
  • Listă finală selecție grup țintă București Ilfov (2018/07/24): Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România (ACE-ES România) anunță finalizarea procesului de selecție a reprezentanților ONG-urilor și autorităților/instituțiilor publice, din regiunea București-Ilfov, invitate să facă parte din proiectului „PRO Dezvoltare – ONG-uri PRO-active în politicile publice, vizând dezvoltarea economică și socială”. Acest proiect are ca obiectiv principal: Creșterea capacității de dezvoltare strategică și implicare a organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul ...
  • Metodologie de identificare și selectare a grupului țintă (2018/06/21): Metodologia de identificare și selectare a grupului țintă, aici: Metodologie de identificare si selectie GT Metodologie de identificare si selectie GT     ”Sustenabilitate pentru toți, în prezent și în viitor!” ”ACCES – Dincolo de prejudecăți, dincolo de discriminare!”
  • Calendar selecție grup țintă (2018/06/21): Calendarul activităților de selecție grup țintă: Depunerea dosarelor de înscriere – până în data de 16.07.2018 Evaluarea dosarelor depuse – 19.07.2018 Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) – 20.07.2018 Publicare listă finală dosare selectate – 23.07.2018 Criteriile și documentele necesare înscrierii – în Metodologia de identificare și selectare a grupului țintă al proiectului. Persoană de contact regiunea București-Ilfov: Georgeta Neacșu, Expert grup țintă și organizare evenimente – 0729699703; ...