Archive of ‘Stiri/Evenimente’ category

Resurse pentru politici publice

In cadrul proiectului, au fost elaborate doua resurse extrem de utile:

  1. Manual de bune practici internationale cu privire la metode de participare si influentare a politicilor publice
  2. Indrumar practic – ”Miscam lucrurile impreuna!”

Ele pot fi consultate de catre orice organizatie/persoana interesata, aici:

Manual de bune practici_PROdezvoltare

Indrumar practic_PROdezvoltare

 

 

”Sustenabilitate pentru toți, în prezent și în viitor!”

ACCES – Dincolo de prejudecăți, dincolo de discriminare!”

 

PROPUNERE DE POLITICA PUBLICA – ARIA OCUPARE

Unul din rezultatele principale ale proiectului ”PRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială” este o propunere de politică publică într-una din ariile cheie ocupare&antreprenoriat/economie socială.

 PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ ÎN DOMENIUL OCUPĂRII:

Înființarea unei Rețele de Sprijin în Ocupare, în cadrul administrației publice locale, la nivelul fiecărei Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și a Direcțiilor de Asistență Comunitară, din cadrul consiliilor locale ale municipiilor și orașelor (servicii de suport pentru integrare pe piața muncii a unor categorii de persoane greu angajabile – persoane cu dizabilități, tineri proveniți din sistemul de protecție instituționalizat, persoane defavorizate etc.).

Menționăm că, acest document de propunere de politică publică este sprijinit și semnat și de către alte 15 organizații neguvernamentale (asociații și fundații, care acționează la nivel regional și național), precum si de către 6 autorități publice.

El a fost depus, ca inițiativă legislativă, la Comisia pentru Muncă și Protecție Socială, Camera Deputaților – Parlamentul României, urmand sa parcurga pasii specifici unei initiative legislative.

Documentul poate fi consultat, aici:

Propunere de politica publica_aria ocupare_proiect PRO Dezvoltare

 

”Sustenabilitate pentru toți, în prezent și în viitor!”

”ACCES – Dincolo de prejudecăți, dincolo de discriminare!”

Program de formare ”Specialist în activitatea de lobby”

În perioada 06-15.10.2018, se derulează programul de formare ”Specialist în activitatea de lobby”, activitate în proiectul „PRO Dezvoltare – ONG-uri PRO-active în politicile publice, vizând dezvoltarea economică și socială”, pentru reprezentanții ONGurilor, cu focus pe ocupare și antreprenoriat/economie socială, din regiunea București Ilfov.

Acest program de formare, pentru regiunea București Ilfov, este activitate aflată în responsabilitatea Asociației Consultanților și Experților în Economie Socială România (ACE-ES România), partener în acest proiect, coordonat de FUNDAȚIA PAEM ALBA și finanțat prin FSE, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Programul de formare ”Specialist în activitatea de lobby” are ca obiectiv principal dezvoltarea de abilități specifice pentru lobby și advocacy, astfel încât ONGurile să aibă capacitate crescută de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. Acest program se finalizează cu certificarea participanților, conform reglementărilor în vigoare.

Anunt curs Specialist Lobby_oct 2018

 

 

 

 

”Sustenabilitate pentru toți, în prezent și în viitor!”

”ACCES – Dincolo de prejudecăți, dincolo de discriminare!”

 

Atelier de lucru regional ”Alternative la puterea PROdezvoltare”

În perioada 26 și 27 septembrie 2018, se derulează atelierul de lucru regional ”Alternative la puterea PROdezvoltare”, în cadrul proiectului „PRO Dezvoltare – ONG-uri PRO-active în politicile publice, vizând dezvoltarea economică și socială”.

Acest atelier este organizat de Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România (ACE-ES România), partener în acest proiect, coordonat de FUNDAȚIA PAEM ALBA și finanțat prin FSE, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Obiectivul atelierului îl reprezintă familiarizarea cu modalități concrete de elaborare a unei propuneri alternative de politică publică și crearea unui fundament de colaborare între ONG-uri și autorităti publice, în inițierea și susținerea unei astfel de propuneri, cu focus pe ocupare/economie socială/antreprenoriat.

La atelier vor fi prezenți atât reprezentanți ai ONG-urilor din regiunea București-Ilfov, cu focus pe ocupare și antreprenoriat/economie socială, precum și ai autorităților publice.

Activitatea are loc la Hotel Ibis PALATUL PARLAMENTULUI CITY CENTRE, Sala Eliade, etaj 1 (str. Izvor 82-84, Sector 5, București).

Detalii și informații suplimentare: Georgeta Neacșu – Expert grup țintă și organizare evenimente – 0729699703; ace_economiesociala@yahoo.com

Agenda atelierului de lucru: Agenda atelier_sept. 2018

 

 

”Sustenabilitate pentru toți, în prezent și în viitor!”

”ACCES – Dincolo de prejudecăți, dincolo de discriminare!”

 

Listă finală selecție grup țintă București Ilfov

Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România (ACE-ES România) anunță finalizarea procesului de selecție a reprezentanților ONG-urilor și autorităților/instituțiilor publice, din regiunea București-Ilfov, invitate să facă parte din proiectului „PRO Dezvoltare – ONG-uri PRO-active în politicile publice, vizând dezvoltarea economică și socială”.

Acest proiect are ca obiectiv principal:

Creșterea capacității de dezvoltare strategică și implicare a organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul dezvoltării economice și sociale, atât în regiunea mai dezvoltată (B-Il), cât și în regiunile mai puțin dezvoltate (Centru și Sud-Est), în a formula și promova propuneri alternative cu impact național, la politicile publice, în aria cheie ocupare&antreprenoriat/economie socială și a coopera cu autorități/instituții publice, pentru optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni, în concordanță cu SCAP.

Activitatea de selecție, pentru regiunea București-Ilfov, a fost organizată de Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România (ACE-ES România), în calitate de partener în proiect, coordonat de FUNDAȚIA PAEM ALBA și finanțat prin FSE, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Lista finală, cu rezultate selecție, poate fi consulatată aici:

LISTA finala_Bucuresti Ilfov

 

 

 

 

”Sustenabilitate pentru toți, în prezent și în viitor!”

ACCES – Dincolo de prejudecăți, dincolo de discriminare!”

Calendar selecție grup țintă

Calendarul activităților de selecție grup țintă:

  • Depunerea dosarelor de înscriere – până în data de 16.07.2018
  • Evaluarea dosarelor depuse – 19.07.2018
  • Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) – 20.07.2018
  • Publicare listă finală dosare selectate – 23.07.2018

Criteriile și documentele necesare înscrierii – în Metodologia de identificare și selectare a grupului țintă al proiectului.

Persoană de contact regiunea București-Ilfov: Georgeta Neacșu, Expert grup țintă și organizare evenimente – 0729699703; ace_economiesociala@yahoo.com

 

”Sustenabilitate pentru toți, în prezent și în viitor!”

ACCES – Dincolo de prejudecăți, dincolo de discriminare!”

Invitatie participare eveniment de informare PRO DEZVOLTARE

Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România (ACE-ES România) organizează, în data de 14 iunie 2018, eveniment de informare, în cadrul proiectului „PRO Dezvoltare – ONG-uri PRO-active în politicile publice, vizând dezvoltarea economică și socială”, în calitate de partener.

Proiectul este coordonat de FUNDAȚIA PAEM ALBA și finanțat prin FSE, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Detalii, aici: PRO_Dezvoltare_Invitatie eveniment_Bucuresti_14 iunie 2018

Agenda evenimentului, aici: Agenda eveniment informare_14 iunie 2018

”Sustenabilitate pentru toți, în prezent și în viitor!”

ACCES – Dincolo de prejudecăți, dincolo de discriminare!”

1 2