PROPUNERE DE POLITICA PUBLICA – ARIA OCUPARE

Unul din rezultatele principale ale proiectului ”PRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială” este o propunere de politică publică într-una din ariile cheie ocupare&antreprenoriat/economie socială.

 PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ ÎN DOMENIUL OCUPĂRII:

Înființarea unei Rețele de Sprijin în Ocupare, în cadrul administrației publice locale, la nivelul fiecărei Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și a Direcțiilor de Asistență Comunitară, din cadrul consiliilor locale ale municipiilor și orașelor (servicii de suport pentru integrare pe piața muncii a unor categorii de persoane greu angajabile – persoane cu dizabilități, tineri proveniți din sistemul de protecție instituționalizat, persoane defavorizate etc.).

Menționăm că, acest document de propunere de politică publică este sprijinit și semnat și de către alte 15 organizații neguvernamentale (asociații și fundații, care acționează la nivel regional și național), precum si de către 6 autorități publice.

El a fost depus, ca inițiativă legislativă, la Comisia pentru Muncă și Protecție Socială, Camera Deputaților – Parlamentul României, urmand sa parcurga pasii specifici unei initiative legislative.

Documentul poate fi consultat, aici:

Propunere de politica publica_aria ocupare_proiect PRO Dezvoltare

 

”Sustenabilitate pentru toți, în prezent și în viitor!”

”ACCES – Dincolo de prejudecăți, dincolo de discriminare!”

Comments are closed.