Atelier de lucru regional ”Alternative la puterea PROdezvoltare”

În perioada 26 și 27 septembrie 2018, se derulează atelierul de lucru regional ”Alternative la puterea PROdezvoltare”, în cadrul proiectului „PRO Dezvoltare – ONG-uri PRO-active în politicile publice, vizând dezvoltarea economică și socială”.

Acest atelier este organizat de Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România (ACE-ES România), partener în acest proiect, coordonat de FUNDAȚIA PAEM ALBA și finanțat prin FSE, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Obiectivul atelierului îl reprezintă familiarizarea cu modalități concrete de elaborare a unei propuneri alternative de politică publică și crearea unui fundament de colaborare între ONG-uri și autorităti publice, în inițierea și susținerea unei astfel de propuneri, cu focus pe ocupare/economie socială/antreprenoriat.

La atelier vor fi prezenți atât reprezentanți ai ONG-urilor din regiunea București-Ilfov, cu focus pe ocupare și antreprenoriat/economie socială, precum și ai autorităților publice.

Activitatea are loc la Hotel Ibis PALATUL PARLAMENTULUI CITY CENTRE, Sala Eliade, etaj 1 (str. Izvor 82-84, Sector 5, București).

Detalii și informații suplimentare: Georgeta Neacșu – Expert grup țintă și organizare evenimente – 0729699703; ace_economiesociala@yahoo.com

Agenda atelierului de lucru: Agenda atelier_sept. 2018

 

 

”Sustenabilitate pentru toți, în prezent și în viitor!”

”ACCES – Dincolo de prejudecăți, dincolo de discriminare!”

 

Comments are closed.