Invitatie participare eveniment de informare PRO DEZVOLTARE

Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România (ACE-ES România) organizează, în data de 14 iunie 2018, eveniment de informare, în cadrul proiectului „PRO Dezvoltare – ONG-uri PRO-active în politicile publice, vizând dezvoltarea economică și socială”, în calitate de partener.

Proiectul este coordonat de FUNDAȚIA PAEM ALBA și finanțat prin FSE, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Detalii, aici: PRO_Dezvoltare_Invitatie eveniment_Bucuresti_14 iunie 2018

Agenda evenimentului, aici: Agenda eveniment informare_14 iunie 2018

”Sustenabilitate pentru toți, în prezent și în viitor!”

ACCES – Dincolo de prejudecăți, dincolo de discriminare!”

Comments are closed.